مایلید خبرنامه ما را دریافت کنید؟

   در اینستاگرام با ما همراه باشید

instagram100

لوگو دکتر محمد گلشنی

آدرس:
  بلوار اندرزگو ، خیابان علوی ، نبش کوچه ساسان ، پلاک24
تلفن :
22205313 - 22235259
روز و ساعات کار :
دوشنبه - چهارشنبه :15الی19
آدرس:
 بلوار میرداماد ، خیابان امیر سهیل تبریزیان ، کوچه آسایی ، پلاک 13
تلفن :
22266707 - 22261237
روز و ساعات کار :
یکشنبه-سه شنبه 15الی19 / پنج شنبه :10الی13

sms panel

آدرس:
  بلوار اندرزگو ، خیابان علوی
نبش کوچه ساسان ، پلاک24
تلفن :
22205313 - 22235259
آدرس:
 بلوار میرداماد ، خیابان امیر سهیل تبریزیان
 کوچه آسایی ، پلاک 13
تلفن :
22266707 - 22261237