مایلید خبرنامه ما را دریافت کنید؟

   در اینستاگرام با ما همراه باشید

instagram100

لوگو دکتر محمد گلشنی

آدرس:   بلوار میرداماد ، خیابان امیر سهیل تبریزیان ، کوچه آسایی ، پلاک 13
تلفن :  22266707  - 22261237
روز و ساعات کار :   یکشنبه-سه شنبه 15الی19 / پنج شنبه :10الی13

sms panel


 
آدرس:   بلوار میرداماد ، خیابان امیر سهیل تبریزیان
 کوچه آسایی ، پلاک 13
تلفن :  22266707 - 22261237