مایلید خبرنامه ما را دریافت کنید؟

   در اینستاگرام با ما همراه باشید

instagram100

لوگو دکتر محمد گلشنی

Body Analyzar

این دستگاه با استفاده از 2 مکانیسم اندازی گیری مستقیم هر قسمت و اندازه گیری مولتی فرکانس می تواند آب داخل سلولی و خارج سلولی هر قسمت از بدن را به صورت جداگانه محاسبه نماید.

پارامتر هایی که توسط دستگاه اندازی گیری می شوند:

- وزن

- میزان آب بدن

- نسبت دور کمر به باسن (WHR)

- میزان توده بدون چربی

- کنترل چربی و عضله

- توده عضلات اسکلتی

- توده چربی بدن

- اندکس توده بدن (BMI)

- میزان متابولیسم پایه (BMR)

- آنالیز منطقه ای چربی و عضله

- توده چربی آزاد

- تعیین میزان کالری مصرفی در انواع فعالیت های ورزشی

خواندن 736 دفعه

sms panel

آدرس:
  بلوار اندرزگو ، خیابان علوی
نبش کوچه ساسان ، پلاک24
تلفن :
22205313 - 22235259
آدرس:
 بلوار میرداماد ، خیابان امیر سهیل تبریزیان
 کوچه آسایی ، پلاک 13
تلفن :
22266707 - 22261237